Dyspneu in de palliatieve fase


Jaar: 2016

Verwante NHG-product: Dossier palliatieve zorg / levenseinde, Delier M77, Hartfalen M51

Initiërende partij(en): IKNL

De richtlijn Dyspneu in de palliatieve fase is ontwikkeld in opdracht van IKNL en gepubliceerd in 2016.