MDR'en

Dyspneu in de palliatieve fase

Initiërende partij(en):
IKNL

De richtlijn Dyspneu in de palliatieve fase is ontwikkeld in opdracht van IKNL en gepubliceerd in 2016.

Inhoud van de richtlijn

  • De richtlijn Dyspneu geeft aanbevelingen over diagnostiek, beleid en behandeling van patiënten met (het symptoom) dyspneu in de palliatieve fase en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.
  • De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten (> 18 jaar) met dyspneu in de palliatieve fase (ongeacht de onderliggende aandoening).

Aanverwante NHG-producten