Herziening Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1


Jaar: 2014

Verwante NHG-product: Pijn M106

Initiërende partij(en): NVA, NVR

De Richtlijn 'Herziening Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 is herzien op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en gepubliceerd in 2014.