MDR'en

Obesitas

Initiërende partij(en):
Partnerschap Overgewicht Nederland

De herziene Richtlijn Obesitas en overgewicht bij volwassenen, onderdeel van de Richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen, is ontwikkeld op initiatief van het Partnerschap Overgewicht Nederland, in samenwerking met Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Partnerschap Overgewicht Nederland, Nederlandse Stichting Over Gewicht, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijn is gepubliceerd in juli 2023.

Inhoud van de richtlijn 

Deze richtlijn gaat over de diagnostiek, ondersteuning en zorg voor volwassenen en kinderen met 1) obesitas of 2) overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste ondersteuning en zorg is voor volwassenen en kinderen met de chronische aandoening obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit.  

De richtlijn is geschreven voor alle hulp-/zorgverleners die betrokken zijn bij de ondersteuning en zorg voor personen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit. 

Aanverwante NHG-producten 

NHG-Standaard Obesitas M95