Osteoporose en fractuurpreventie


De Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (hoofdaanvrager) en gepubliceerd in 2011.

Jaar: 2011

Verwante NHG-product: Fractuurpreventie M69

Initiërende partij(en): CBO, NVR

Initiatiefnemers:

  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (hoofdaanvrager)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Osteoporose Patiëntenvereniging