MDR'en

Osteoporose en fractuurpreventie

Initiërende partij(en):
CBO, NVR

De Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (hoofdaanvrager) en gepubliceerd in 2011.

Initiatiefnemers:

  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (hoofdaanvrager)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Osteoporose Patiëntenvereniging

Inhoud van de richtlijn

De richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek, verwijzing en behandeling van patiënten met osteoporose en kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen ter bevordering van de implementatie. Specifieke doelen van deze richtlijn zijn het voorkomen van gezondheidsschade bij patiënten door het geven van concrete aanbevelingen ten aanzien van verbeterde diagnostische en therapeutische mogelijkheden

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Fractuurpreventie M69