MDR'en

Prikkelbaredarmsyndroom (PDS)

Initiërende partij(en):
NHG

Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met PDS. Waar MDL-arts wordt genoemd in deze richtlijn kan ook internist met specialisatie in gastro-enterologie worden gelezen.

Aanleiding  

Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is de meest voorkomende functionele darmaandoening in zowel de eerste als de tweede lijn. Het ontstaansmechanisme van PDS is nog niet opgehelderd. PDS lijkt multifactorieel bepaald, waarbij verhoogde sensitiviteit en abnormale motiliteit van de darmen, psychosociale factoren en voorafgaande infecties een rol spelen.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS). In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Algemene inleiding
 • Diagnostiek
  • Calprotectine-test
  • Fecal Immunochemical Test (FIT)-test bij PDS
  • Coloscopie bij PDS
 • Behandeling
  • Voeding
  • Probiotica
  • Pepermuntolie
  • Linaclotide
  • Antidepressiva
  • Psychologische behandelingen
 • De organisatie van zorg rondom patiënten met PDS

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) M71