MDR'en

Schildkliercarcinoom

Initiërende partij(en):
NVE

De richtlijn werd ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg CBO en de Vereniging van Integrale Kankercentra. In 2012 werd, zoals vastgelegd in de richtlijn, een nieuwe multidisciplinaire werkgroep geïnstalleerd voor een volledige herziening van de eerste versie van de richtlijn op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie en in samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Inhoud van de richtlijn

De multidisciplinaire richtlijn Schildkliercarcinoom is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met een (mogelijk) schildkliercarcinoom.

De richtlijn geeft aanbevelingen over:

  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Follow-up
  • Behandeling van recidief
  • Organisatie van zorg bij patiënten met (een mogelijk) schildkliercarcinoom
  • (Na)zorg en nacontrole

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen