MDR'en

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA)

Initiërende partij(en):
NVDV, NVMM

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie.

Inhoud van de richtlijn

De Multidisciplinaire richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen geeft aanbevelingen over:

 • Werkwijze bij een patiënt met een (mogelijk) door een soa veroorzaakt syndroom
 • Diagnostiek en de behandeling van patiënten met een van de in Nederland veel voorkomende soa’s:
  • chlamydia­infectie inclusief lymphogranuloma venereum
  • gonorroe
  • syfilis
  • herpes genitalis
  • anogenitale wratten
  • scabiës
  • Mycoplasma genitalium­infectie
 • De te volgen procedures aangaande:
  • het soaconsult
  • soascreening bij (het vermoeden op) seksueel misbruik bij kinderen
  • soa in relatie tot hiv, hepatitis C, AIN, PreP, PEP (bij MSM en hoogrisicogroepen)
  • partnerwaarschuwing

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Het SOA consult