MDR'en

Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

Initiërende partij(en):
IKNL

Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase zoals huisartsen, medisch specialisten (o.a. internist-oncologen, radiotherapeuten, revalidatieartsen), specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, praktijkondersteuners huisarts, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en vaktherapeuten.

De multidisciplinaire richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase vindt u in de Richtlijnendatabase van Pallialine.

Aanverwante NHG-producten

LESA Palliatieve Zorg