Ziekte van Parkinson


Jaar: 2010

Verwante NHG-product: Ziekte van Parkinson M98

Initiërende partij(en): NVN

De Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en gepubliceerd in 2010.