MDR'en

Ziekte van Parkinson

Initiërende partij(en):
NVN

De Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en gepubliceerd in 2010.

Inhoud van de richtlijn

De multidisciplinaire richtlijn heeft tot doel patiënten met de ZvP in alle fasen van de ziekte optimaal te laten functioneren.

De richtlijn is in eerste instantie bedoeld voor zorgverleners van alle medische en niet-medische beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met de ZvP.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Ziekte van Parkinson M98