Cardiovasculaire preventie bij ouderen

Titel onderzoek Nederlands

Cardiovasculaire preventie bij ouderen

Titel onderzoek Engels

Cardiovascular prevention in old age

Onderzoeksvraag

Wat is 'goede' cardiovasculaire preventie bij ouderen?

Uitgangsvraag PICO

P

Ouderen (70/85+)

O

Hart- en vaatziekten, sterfte, functioneren, kwaliteit van leven

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Onderzoekslijn naar cardiovasculaire preventie bij ouderen in de breedste zin. Wij doen onder andere onderzoek naar nieuwe risicofactoren in cardiovasculaire risicopredictie bij ouderen en cardiovasculaire behandeling op maat (primaire en secundaire preventie).

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Deels diagnostisch, deels etiologisch

Aard van het onderzoek

Predictie

Design van het onderzoek

Mix van designs: RCT; observationeel cohort onderzoek; survey

Onderzoeker

R.K.E. Poortvliet

Contactpersoon

R.K.E. Poortvliet

Andere betrokkenen

Prof. J. Gussekloo; S. Streit, huisarts en promovendus (Zwitserland); Dr. P.G. van Peet, senior huisartsonderzoeker

ICPC codes

K K77 K90 waaronder K75

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Glasgow University