CATMUS

Titel onderzoek Nederlands

CATMUS

Titel onderzoek Engels

Clinical Assessment as Therapy in managing MUPS

Onderzoeksvraag

Ontwikkelen assessment als therapie bij SOLK

Uitgangsvraag PICO

P

patienten met SOLK

I

nog te ontwikkelend model

C

usual care

O

ernst van klachten

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Ons doel is om een clinical assessment te ontwikkelen als therapie bij het managen van somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten. De evidence-based effectieve communicatie interventie kan gebruikt worden voor de dagelijkse praktijk voor huisartsen. Dit nieuwe model zal zich focussen op aspecten die de consultvoering met patienten met solk doen verbeteren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch, kwalitatief

Aard van het onderzoek

Communicatie

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

dr. T. Olde Hartman, projectleider

Contactpersoon

J. Houwen

Andere betrokkenen

Prof. W.J.J. Assendelft,  Hoofd afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Prof. dr. P. Smits, decaan Dr. C. Burton, huisarts-onderzoeker (Mede aanvrager) Dr. P. Lucassen: huisarts-onderzoeker Dr. M. Rosendal (Projectadviseur), huisarts-onderzoeker Prof. dr. J.G.M. Rosmalen, medeaanvrager, Hoogleraar Levensloop psychiatrische epidemiologie 

ICPC codes

A2909

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek