Childhood Infections Limburg (CHILI)

Titel onderzoek Nederlands

Childhood Infections Limburg (CHILI)

Titel onderzoek Engels

Optimizing management and medication of febrile children in out-of-hours primary care

Onderzoeksvraag

Hoe kan de zorg voor kinderen met koorts en de informatievoorziening binnen eerstelijn worden geoptimaliseerd?

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

De belangrijkste reden voor ouders om medische hulp te zoeken is koorts bij hun kind. In de meeste gevallen draait het om een goedaardige (virus)infectie waarvoor geen (acute) behandeling nodig is en hoeven alleen algemene adviezen mee naar huis gegeven te worden door de huisarts. We weten echter dat maar liefst één op de drie kinderen antibiotica krijgt, terwijl dit in veel gevallen onnodig is. De zorg voor kinderen met koorts in de spreekkamer is echter complex. De huisarts moet zonder aanvullend onderzoek, dat bijvoorbeeld voor een kinderarts wel ter beschikking is, kunnen bepalen welk kind behandeld moeten worden en welk kind niet. Hierbij wil hij onnodige behandeling en medicatievoorschriften voorkomen, maar ook geen ernstig zieke kinderen onbehandeld naar huis sturen. Adequate informatie verstrekken aan ouders is niet eenvoudig, getuige ook het aantal herhaalde contacten met ouders over hun kind met koorts op de huisartsenpost. Binnen de CHILI studie (Childhood Infections Limburg) willen wij op basis van de huidige bestaande informatiemiddelen en het beschikbare wetenschappelijke bewijs samen met alle betrokkenen (dat wil zeggen ouders, huisartsen en ook de telefonisten van de huisartsenpost) een interactief informatiemiddel over koorts bij kinderen ontwikkelen en de effectiviteit hiervan onderzoeken op de huisartsenpost. Naast dit informatiemiddel willen wij onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van een interventie gericht op de diagnostische onzekerheid van de huisarts, de CRP, die de mate van infectie kan bepalen. Door zowel de informatievoorziening als de diagnostische onzekerheid aan te pakken willen wij met ons team de consulten van kinderen met koorts verbeteren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Mixed methods

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Praktijkorganisatie, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Stepped wedge design RCT, mixed methods

Onderzoeker

E. de Bont

Contactpersoon

J.W.L. (Jochen) Cals

ICPC codes

A03

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

klinische afdeling, eigen organisatie