Clinical Assessment as Therapy in managing Medically Unexplained Symptoms

Titel onderzoek Nederlands

Clinical Assessment as Therapy in managing Medically Unexplained Symptoms

Titel onderzoek Engels

Clinical Assessment as Therapy in managing Medically Unexplained Symptoms

Onderzoeksvraag

Ontwikkeling van evidence-based communicatie interventie bij patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn vaak niet tevreden met de zorg die ze van hun huisarts krijgen. Huisartsen vinden deze patiënten veelal lastig. Op dit moment ontbreekt een effectieve behandeling die acceptabel is voor patiënten en makkelijk in te passen is in het spreekuur van de huisarts. In dit onderzoeksproject gaan we zo’n behandeling ontwikkelen. De arts-patiënt communicatie en de arts-patiënt relatie zullen hierin centraal staan omdat deze elementen van wezenlijke invloed zijn op gezondheidsuitkomsten. We laten huisartsen consulten met patiënten met SOLK opnemen op video en gaan deze samen met de huisartsen en patiënten terugkijken. Zo krijgen we feedback die we gebruiken, samen met de uitkomsten van focusgroepen met huisartsen, SOLK patienten, SOLK experts en onderwijsdeskundigen, om een acceptabele en eenvoudig in te voeren behandeling te bouwen. Daarnaast zullen we een training voor huisartsen in opleiding ontwikkelen, die we in een pilot studie gaan testen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Zowel kwalitatief als kwantitatief

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Onderwijs
Communicatie

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Tim Olde Hartman

Contactpersoon

Tim Olde Hartman

Andere betrokkenen

Juul Houwen, promovendus

ICPC codes

A2909

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Onderzoeksagenda categorieën

SOLK

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Ontwikkeling van onderwijs interventie samen met VU en UMCG en NIVEL.