De diagnostische accuratesse van anamnese en lichamelijk onderzoek bij draaiduizeligheid in de huisartsenpraktijk: het VERDI onderzoek: het VERDI onderzoek

Titel onderzoek Nederlands

De diagnostische accuratesse van anamnese en lichamelijk onderzoek bij draaiduizeligheid in de huisartsenpraktijk: het VERDI onderzoek: het VERDI onderzoek

Titel onderzoek Engels

The diagnostic accuracy of history taking and physical taking and physical examination for patients with vertigo in general practice: The Verdi study

Acroniem

VERDI

Onderzoeksvraag

Wat is het onderscheidend vermogen van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het vinden van oorzaken van draaiduizeligheid in de huisartsenpraktijk?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met (nieuwe) klachten van draaiduizeligheid

I

Indextesten: middels een testbatterij, verkregen door uitgebreid literatuuronderzoek

C

Referentietesten, (bijvoorbeeld: elektronystagmografie)

O

De diagnostische accuraatheid van de indextest

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

We starten met een literatuuronderzoek naar beschikbare diagnostische tests bij draaiduizeligheid. Een expertpanel maakt hieruit een selectie van de meest veelbelovende studies. Vervolgens vergelijken we het onderscheidend vermogen van de meest veelbelovende tests met een referentietest. Ook worden semi-gestructureerde interviews uitgevoerd met huisartsen en met patiënten om barrières en facilitators voor succesvolle implementatie te onderzoeken. Daarna volgt de constructie van een diagnostische beslisboom en een vergelijking van het onderscheidend vermogen van het oordeel van de huisarts met de beslisboom.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

diagnostische accuratesse onderzoek

Onderzoeker

A.R. Leemeyer

Contactpersoon

A.R. Leemeyer

Projectleider

dr. O.R. Maarsingh

Andere betrokkenen

A.K. Ross, MD, PhD-student
dr. V.A. van Vugt, postdoctoraal onderzoeker
prof. dr. J. Cals, huisarts

ICPC codes

H82 N17

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Alledaagse aandoeningen

Clusters

N. Zenuwstelsel

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Samenwerking design onderzoek met huisartsgeneeskunde Maastricht. Uitvoering referentietesten afdeling KNO Amsterdam UMC.