De rol van de eerste lijn in het begeleidingstraject voor patiënten met kanker die in opzet curatief behandeld worden. GRIP studie.

Titel onderzoek Nederlands

De rol van de eerste lijn in het begeleidingstraject voor patiënten met kanker die in opzet curatief behandeld worden. GRIP studie.

Titel onderzoek Engels

The effects of structured follow-up from primary care for patients during their cancer journey. GRIP study

Onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van gestructureerde eerstelijnsbegeleiding voor patiënten met kanker die in opzet curatief behandeld worden.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met kanker die in opzet curatief behandeld worden

I

gebruikelijke zorg + Gestructureerde eerstelijnsbegeleiding (Huisarts + eerstelijnsoncologie verpleegkundige)

C

alleen gebruikelijke zorg

O

patiënt tevredenheid en zorggebruik

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Vanwege een vergrijzende patiënten populatie en verbeterde behandelmethoden van kanker, zal het aantal patiënten - en ex patiënten met kanker toenemen. Overheid, KWF, huisartsorganisaties en specialisten zijn voorstander van een grotere rol van de eerste lijn in het zorgcontinuüm. Er is echter nog weinig bekend over de effecten van gestructureerde eerstelijnsbegeleiding.

Per april is in de regio Utrecht een multicenter, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek gestart. 150 patiënten boven de 18 jaar met ofwel prostaat-, mamma-, long-, colorectaal carcinoom, gyneacologische kanker of melanoom die in opzet curatief worden behandeld worden geïncludeerd. De interventie groep ontvangt naast gebruikelijke zorg, gestructureerde begeleiding door de eigen huisarts in samenwerking met een eerstelijns oncologieverpleegkundige.

Primaire uitkomsten zijn: patiënt tevredenheid en zorggebruik. Secundaire uitkomsten beslaan kwaliteit van leven, mentale gezondheid, patiënt empowerment, gezamenlijke besluitvorming, werkparticipatie en tevredenheid met informatie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

I.A.A. Perfors

Contactpersoon

Dr. C.W. Helsper

Andere betrokkenen

Prof.dr. N. de Wit, Prof. dr. E. van der Wall, Dr. A.M. May, Dr. C.W. Helsper

ICPC codes

D75 R84 S77.03 X75 X76 X77 Y77

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek