Een gerandomiseerd clusteronderzoek naar de effectiviteit, bruikbaarheid en aanvaardbaarheid van een programma voor slimme inhalatoren bij astmapatiënten: het ACCEPTANCE-onderzoek.

Titel onderzoek Nederlands

Een gerandomiseerd clusteronderzoek naar de effectiviteit, bruikbaarheid en aanvaardbaarheid van een programma voor slimme inhalatoren bij astmapatiënten: het ACCEPTANCE-onderzoek.

Titel onderzoek Engels

A cluster Randomised Controlled Trial of the effectiveness, usability and acceptability of a smart inhaler programme in asthma patients: the ACCEPTANCE study

Onderzoeksvraag

Het onderzoeken van de effectiviteit van een slimme astma inhalator programma op therapietrouw in volwassenen met gedeeltelijk gecontroleerd of ongecontroleerd astma.

Uitgangsvraag PICO

P

volwassenen met gedeeltelijk gecontroleerd of ongecontroleerd astma

I

een slimme astma inhalator programma (eHealth applicatie)

C

silent monitoring

O

therapietrouw

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

De helft van de astmapatiënten heeft ongecontroleerd astma, ondanks de beschikbaarheid van effectieve behandelingen. Met als gevolg onnodige arts bezoeken, astma aanvallen en een algemene achteruitgang in kwaliteit van leven. De belangrijkste redenen voor een suboptimale controle zijn het onjuist of niet innemen van de dagelijkse voorgeschreven medicatie. Patiënten zijn huiverig tegenover het gebruik van medicatie, zien de meerwaarde er niet van in door gebrek aan inzicht in hun ziekte of ‘vergeten’ simpelweg om de medicatie in te nemen. Een ‘slimme’ inhalator die automatisch medicatie bijhoudt, herinnerings- en motiverende berichten naar de patiënt verstuurt en management van de ziekte faciliteert kan helpen bij het onder controle krijgen van de ziekte.
Doel
Het onderzoeken van de effectiviteit van een slimme astma inhalator programma op therapietrouw in volwassenen met gedeeltelijk gecontroleerd of ongecontroleerd astma. Secondaire doelen zijn 1) evalueren van het effect van het programma op klinische uitkomsten (astmacontrole, gebruik van luchtwegverwijders, exacerbaties, kwaliteit van leven), 2) onderzoeken wie het meeste baat heeft bij het programma gebaseerd op patiëntkenmerken, 3) evalueren van de bruikbaarheid en acceptatie van het programma vanuit patiënt- en zorgverlenersperspectief, en 4) verzamelen van data over zorggebruik om een kosteneffectiviteitsanalyse uit te voeren.
Het ACCEPTANCE onderzoek is een cluster-gerandomiseerde studie van 13 maanden waarin het slimme astma inhalator programma wordt vergeleken met standaard astma zorg. Het ACCEPTANCE onderzoek wordt uitgevoerd in huisartspraktijken in heel Nederland. Praktijken worden gerandomiseerd naar de interventiegroep of de controlegroep. We streven ernaar om 242 patiënten te includeren en verwachten vier patiënten per praktijk te includeren.

Het ACCEPTANCE onderzoek is in september 2019 van start gegaan. De werving is vanwege de coronacrisis in maart 2020 gepauzeerd en in september 2020 met aangepaste procedures hervat. In deelnemende huisartspraktijken worden potentieel geschikte patiënten uitgenodigd voor deelname. Sinds maart 2021 is bovendien de rechtstreekse werving gestart, waarin patiënten direct benaderd worden, bijvoorbeeld via social media. Patiënten kunnen op deze manier ook deelnemen zonder dat de huisarts(praktijk) deelneemt.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Eline Meijer

Contactpersoon

Niels Chavannes

ICPC codes

R96

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek