Effectiviteit van psychosomatische oefentherapie (PSYSOM)

Titel onderzoek Nederlands

Effectiviteit van psychosomatische oefentherapie (PSYSOM)

Uitgangsvraag PICO

P

SOLK

I

Psychosomatische oefentherapie

C

Gebruikelijke zorg

O

effect op SOLK

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT, pilot

Onderzoeker

Tim oldeHartman

ICPC codes

A2909

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

4e geldstroom

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het instituut