Effectiviteit van verschillende klassen topicale steroïden bij kinderen met eczeem in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Effectiviteit van verschillende klassen topicale steroïden bij kinderen met eczeem in de eerste lijn

Titel onderzoek Engels

Effectiveness of different strengths of topical steroids in children with atopic dermatitis in general practice

Onderzoeksvraag

Welke klasse topicaal corticosteroïd is het meest effectief voor een matige opvlamming van eczeem bij kinderen in de eerste lijn

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen (3 maanden tot en met 17 jaar) met een matige opvlamming van eczeem

I

Starten met klasse III corticosteroïd

C

Starten met klasse I corticosteroïd

O

Ernst van het eczeem op korte en lange termijn

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Het doel van de studie is om te bepalen of een CS klasse III of een CS klasse I effectiever is bij de behandeling op korte en op lange termijn bij kinderen met eczeem in de eerstelijns gezondheidszorg.

De studie zal bestaan uit een cohort van kinderen met eczeem met een follow-up van een jaar waarin een open-label, randomized controlled trial zal worden ingevoegd. De patiënten zullen worden gerandomiseerd in twee groepen als ze een matige opvlamming hebben van het eczeem. De interventiegroep zal behandeld worden met CS klasse III, de ‘GP-guideline' groep zal behandeld worden met een CS klasse I. De follow-up van de trial is 6 maanden.

Belangrijkste uitkomstmaat is de ernst van de ziekte op korte en op lange termijn.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Prospectieve cohortstudie waar een open-label RCT is ingebed

Onderzoeker

K.F. van Halewijn

Contactpersoon

Dr. G. Elshout, Hoofd studentenonderwijs, universitair docent (projectleider)

Andere betrokkenen

  • Prof.dr. P.J.E. Bindels, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC
  • Dr. G. Elshout, hoofd studentenonderwijs en universitair docent, afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC
  • Dr. A.M. Bohnen, universitair docent, afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC
  • P.J. van den Berg, plaatsvervangend hoofd huisartsopleiding, afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC
  • Prof. dr. S.G.M.A. Pasmans, dermatoloog/immunoloog, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

ICPC codes

S87

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

4e geldstroom