Geprotocolleerde zorg door POH voor kinderen met astma van 6-12 jaar in de huisartsenpraktijk: een gerandomiseerde studie

Titel onderzoek Nederlands

Geprotocolleerde zorg door POH voor kinderen met astma van 6-12 jaar in de huisartsenpraktijk: een gerandomiseerde studie

Titel onderzoek Engels

Protocolled practice nurse-led asthma care for children 6-12 years in primary care. A randomized controlled trial.

Onderzoeksvraag

Wat is de (kosten)effectiviteit van geprotocolleerde astma zorg door POH voor kinderen 6-12 jaar vergeleken met usual care

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen 6-12 jaar met astma

I

Geprotocolleerde zorg door POH

C

De huidige praktijk

O

Astma controle (gemeten met ACQ)

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Introductie: Astma komt vaak voor bij kinderen en kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven van kinderen en hun ouders. Er zijn aanwijzingen voor over- en onderbehandeling van astma in de huisartsenpraktijk.Onderzoeksvraag: Wat is de (kosten)effectiviteit van geprotocolleerde zorg door een POH voor kinderen met astma van 6-12 jaar oud in de huisartsenpraktijk in vergelijking met de huidige praktijk?Onderzoeksopzet: Cluster gerandomiseerde studiePatiënten: Kinderen in de huisartsenpraktijk van 6-12 jaar met het afgelopen jaar minimaal 1 recept inhalatiecorticosteroid of minstens 2 recepten salbutamol of ICPC-code astma met 1 recept salbutamolInterventie: Geprotocolleerde zorg door POH volgens Zorgstandaard en NHG standaard Astma bij kinderenControle: Usual careFollow-up: 18 maandenPrimaire uitkomstmaat: Astmacontrole gemeten met ACQ Secundaire uitkomstmaten: Aantal en ernst astma exacerbaties, zorgkosten (direct en indirect), kwaliteit van leven, tevredenheid patiënt/huisarts/POH en FEV1 (spirometrie) Beoogd aantal Deelnemers: 180 patiënten

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Sara Bousmea

Contactpersoon

A.J.H. Verwoerd, projectleider

Andere betrokkenen

A.J.H. Verwoerd, Huisarts en post-doc onderzoeker

ICPC codes

R96

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw