Ongewenste zwangerschap

Titel onderzoek Nederlands

Ongewenste zwangerschap

Titel onderzoek Engels

Unplanned pregnancy

Onderzoeksvraag

Inzicht in de incidentie van ongewenste zwangerschap in de huisartspraktijk, de verleende huisartsenzorg en het verwijspatroon

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

Gevraagd wordt elke patiënt met een door haar als ongewenst ervaren zwangerschap te registreren. Over elke melding wordt een aanvullende vragenlijst ingevuld met achtergrondinformatie over de patiënt en het ontstaan van de zwangerschap. Een half jaar na de eerste vragenlijst vullen de huisartsen een tweede vragenlijst in, die zich vooral richt op de uitkomst van de zwangerschap. Deze vragenlijsten worden verwerkt door Rutgers WPF.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Huisartsenzorgonderzoek

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

M. Goenee (onderzoeker Rutgers WPF) & G.A. Donker (projectleider, coördinator peilstations)

Contactpersoon

G.A. Donker

Andere betrokkenen

Maaike Goenee (onderzoeker Rutgers WPF) en Ciel Wijsen (projectleider Rutgers WPF)

ICPC codes

W79

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Analyses samen beoordelen en artikelen samen schrijven. De datacollectie is al afgesloten.