Samen beslissen bij ouderen met kanker

Titel onderzoek Nederlands

Samen beslissen bij ouderen met kanker

Titel onderzoek Engels

Shared decision making with older patient with cancer

Onderzoeksvraag

Is het haalbaar en effectief om een werkwijze te implementeren waarbij tijdens het MDO tumorspecifieke informatie wordt gecombineerd met informatie over kwetsbaarheid, doelen en context?

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Hoewel kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk vaak goed in beeld zijn (oa via ketenzorg), spelen de huisarts en praktijkondersteuner (POH) nu slechts een beperkte rol bij kanker-gerelateerde behandelbesluiten. Over het algemeen delen zij de hun bekende ‘achtergrondinformatie’ over de patiënt niet gestructureerd met het ziekenhuis en spreken zij meestal niet met de patiënt over de behandelkeuze. Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico op negatieve behandeluitkomsten zoals complicaties, verlies van zelfstandigheid of overlijden. Hetis daarom belangrijk voor-en nadelen van verschillende behandelopties zorgvuldig af te wegen tegen de achtergrond van wat de patiënt zelf belangrijk vindt. Toch baseren zorgverleners behandelbesluiten nu vaak op medisch-technische informatie gericht op maximale overleving.In dit project willen we het besluitvormingsproces voor ouderen met kanker verbeteren door zorgverleners te ondersteunen om gepersonaliseerde behandelopties te formuleren. Daarvoor brengen we medisch-technische uitkomstinformatie samenmet informatie over kwetsbaarheid en behandeldoelen (verpleegkundige anamnese), alsmede met bekende achtergrondinformatie uit de eerste lijn. Vervolgens worden deze gepersonaliseerde behandelopties met hun voor-en nadelen tijdig gecommuniceerd naar alle betrokken zorgverleners. Ook die in de eerste lijn, zodat de huisarts desgewenst kan ondersteunen in de besluitvorming. We ontwikkelen hiervoor een digitale infrastructuur. Bovendien zullen we in dit project de betrokkenheid van patiënten en naasten bij debesluitvorming vergroten door vooraf informatie te geven over gezamenlijk besluitvorming en hun eigen rol en die van verschillende zorgverleners daarin.We zullen deze werkwijze implementeren en evalueren. Die lessen worden gebruikt om de werkwijze ook voor andere (oudere) patiënten beschikbaar te maken.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Praktijkorganisatie
Communicatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Implementatie onderzoek

Onderzoeker

M.E. Stegmann

Contactpersoon

M.E. Stegmann

ICPC codes

A49.01 D75-D77 X76

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Oncologie
Ouderen-kwetsbare patiënten-multimorbiditeit

Voortgang

Lopend onderzoek