Secundaire analyse van de PACE data

Titel onderzoek Nederlands

Secundaire analyse van de PACE data

Titel onderzoek Engels

Secondary analysis of the PACE data

Onderzoeksvraag

1. Wat was de invloed van therapietrouw op uitkomsten in de PACE trial?2. Wat was de invloed van ervaren bijwerkingen op uitkomsten in de PACE trial?3. Leidt re-analyse van de PACE data door een onafhankelijk team tot andere conclusies?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met acute lage rugpijn

I

Paracetamol

C

Placebo

O

Pijn, Disability, Functie, Tijd tot herstel

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

In deze secundaire analyse van de PACE trial (Williams et al, Lancet 2014) wordt gekeken naar de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat was de invloed van therapietrouw op uitkomsten in de PACE trial?

2. Wat was de invloed van ervaren bijwerkingen op uitkomsten in de PACE trial?

3. Leidt re-analyse van de PACE data door een onafhankelijk team tot andere conclusies?

Resultaten worden verwacht in 2019.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Secundaire analyses van Randomized Controlled Trial (RCT)

Onderzoeker

Marco Schreijenberg

Contactpersoon

Marco Schreijenberg

Andere betrokkenen

Dr. Alessandro Chiarotto, Erasmus MC

Prof. Dr. Bart Koes, Erasmus MC

Dr. Chris Lin, University of Sydney, Australië

Prof. dr. Andrew McLachlan, University of Sydney, Australië

Dr. Chris Williams, University of Newcastle, Australië

Dr. Steven Kamper, University of Sydney, Australië

Prof. Dr. Christopher Maher, University of Sydney, Australië

Prof. Dr. Laurent Billot, The George Institute for Global Health, Australië

ICPC codes

L02 L03 L86

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

University of Sydney, Australië en The George Insitute for Global Health, Sydney, Australië

Soort samenwerking

Uitwisselen van data.