Triage van acute pijn op de borst op de huisartsenpost

Titel onderzoek Nederlands

Triage van acute pijn op de borst op de huisartsenpost

Titel onderzoek Engels

Triage of acute chest pain evaluated in urgent primary care

Acroniem

TRACE

Onderzoeksvraag

Wat is de veiligheid en efficiëntie van van het huidige triagesysteem en kunnen we deze verbeteren met het integreren van risicoscores?

Uitgangsvraag PICO

P

Wat is de veiligheid en efficiëntie van van het huidige triagesysteem en kunnen we deze verbeteren met het integreren van risicoscores?

I

Risicoscores (INTERCHEST, Marburg Heart Score, TRACE)

C

NTS triage tool

O

- discriminatie
- diagnostische testeigenschappen

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Het onderscheid tussen een ernstige en onschuldige aandoening is aan de telefoon lastig te maken en zorgt ervoor dat veel mensen, soms ook ten onrechte, worden ingestuurd naar het ziekenhuis. Daardoor ontstaat er een hoge werkdruk voor ambulancediensten en spoedeisende hulp afdelingen. De TRACE-studie (TRiage of Acute Chest pain Evaluated in urgent primary care) onderzoekt, in samenwerking met de huisartsenpost in Alkmaar, het huidige triagesysteem en zoekt naar punten voor verbetering.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Dr. R.E. Harskamp

Contactpersoon

Dr. R.E. Harskamp

Projectleider

Dr R.E. Harskamp

Andere betrokkenen

Drs. A. Manten
Dr. W.A.M. Lucassen
Prof. Dr. E.P. Moll van Charante
Dr. R.P. Rietveld

ICPC codes

K01 K02 K74 K75

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

E-health-innovatie/modernisering

Clusters

K. Hart-vaatstelsel

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Inclusie van patiënten, uitwisselingen van kennis en ervaringen