Vroege opsporing van cardiovasculaire ziekten bij COPD en diabetes

Titel onderzoek Nederlands

Vroege opsporing van cardiovasculaire ziekten bij COPD en diabetes

Titel onderzoek Engels

Reviving early diagnosis of cardiovascular disease

Acroniem

RED-CVD

Onderzoeksvraag

Kan met behulp van een vroege diagnose strategie meer niet-bekend hartfalen, atriumfibrilleren, coronaire hartziekte worden opgespoord bij mensen met COPD of type 2 diabetes bij de huisarts

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met COPD of type 2 diabetes die in ketenzorg zitten van de huisarts

I

een vroege diagnose strategie voor opsporen hartfalen, atriumfibrilleren en/of coronaire hartziekte

C

gebruikelijke huisartsenzorg

O

verschil in nieuwe diagnoses hartfalen, atriumfibrilleren en coronaire hartziekte tussen interventie arm en gebruikelijke zorg.

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Een vroege diagnose strategie naar nieuw hartfalen, atriumfibrilleren, coronaire hartziekte bij mensen met COPD of type 2 diabetes bij de huisarts wordt vergeleken met gebruikelijke zorg. Er wordt gerandomiseerd op huisartspraktijk (15 versus 15) en volgens onze powercalculatie gebaseerd op 5% meer van bovengenoemde aandoeningen ontdekken (10% vs. 5%) dienen er 2x650 deelnemers te zijn, waarbij er 10% mag afvallen (dus minimaal 1170 deelnemers).

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

F.H. Rutten

Contactpersoon

F.H. Rutten

Projectleider

F.H. Rutten

Andere betrokkenen

M. Hollander (huisarts UMCU), R. de Boer (cardioloog UMCG), M. Rienstra (UMCG), H. Koffijberg (HTA expert, UTwente)

ICPC codes

K74 K75 K76 K77 K78 R91 R95 T90.00

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorie├źn

Preventie-screening/vroegdiagnostiek

Clusters

K. Hart-vaatstelsel

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

consortium