Acuut hoesten

Acuut hoesten

Wijziging versie 3.0

Beschrijving van de wijziging

De NHG-Standaard Acuut Hoesten is volledig herzien

Wijziging versie 2.1

Beschrijving van de wijziging

In mei 2020 is het beleid voor spoedeisende situaties aangepast in verband met de publicatie van de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.