COVID-19

COVID-19

Wijziging versie 2.1

Beschrijving van de wijziging

Diverse wijzigingen in detail inhalatiecorticosteroïden.

Wijziging versie 2.0

Beschrijving van de wijziging

De NHG-Standaard COVID-19 is met ingang van 28-11-2023 een reguliere richtlijn geworden in plaats van een levende richtlijn. Diverse paragrafen zijn komen te vervallen omdat ze niet meer passen bij de huidige endemische fase van COVID-19. De paragraaf Risicogroepen is aangepast naar patiënten die door leeftijd of comorbiditeit een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19 en patiënten met een ernstig verminderde afweer waardoor vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Inhalatiecorticosteroïden als behandeling van COVID-19 worden niet meer aanbevolen.

Wijziging versie 1.5

Beschrijving van de wijziging

Vanwege het besluit van het kabinet om het isolatieadvies op te heffen, is het onderdeel over isolatieduur in deze versie komen te vervallen.

Wijziging versie 1.4

Beschrijving van de wijziging

In deze versie is een aanbeveling over nirmatrelvir/ritonavir, een nieuw oraal antiviraal middel, toegevoegd. Behandeling met nirmatrelvir/ritonavir bevelen we niet aan, met uitzondering van een zeer kleine groep patiënten. De informatie over ivermectine is geactualiseerd, de aanbeveling blijft ongewijzigd.

Wijziging versie 1.3

Beschrijving van de wijziging

De aanbeveling waarin vernevelen werd afgeraden is komen te vervallen. De informatie over zwangerschap en lactatie en over ivermectine is geactualiseerd. De aanbeveling over ivermectine blijft ongewijzigd.

Wijziging versie 1.2

Beschrijving van de wijziging

In deze versie is toegevoegd dat de diagnose COVID-19 ook gesteld kan worden bij klachten passend bij COVID-19 en een positieve antigeensneltest die door de patiënt zelf is afgenomen. Daarnaast is de aanbeveling over het gebruik van tromboseprofylaxe bij COVID-19 aangepast. Overweeg profylactisch laagmoleculair gewicht heparine (LMWH) alleen bij patiënten die thuis behandeld worden met zuurstof en niet meer bij patiënten met een verhoogd risico op DVT en longembolie op basis van hun voorgeschiedenis. De informatie over inhalatiecorticosteroïden en hydroxychloroquine is geactualiseerd. Deze aanbevelingen blijven ongewijzigd. 

Wijziging versie 1.1

Beschrijving van de wijziging

In deze versie is een zwakke aanbeveling toegevoegd over het gebruik van inhalatiecorticosteroïden: bij COVID-19-patiënten met een hoog risico op een gecompliceerd beloop die < 14 dagen klachten hebben, kan de huisarts inhalatiecorticosteroïden overwegen. Daarnaast is de informatie over ivermectine geactualiseerd. De aanbeveling over ivermectine blijft ongewijzigd.