Depressie

Depressie

Wijziging versie 3.3

Beschrijving van de wijziging

Het Detail Voorkeursmiddelen antidepressiva is gecorrigeerd omdat de contra-indicatie van vortioxetine niet juist was weergegeven. 

Wijziging versie 3.2

Beschrijving van de wijziging

De NHG-Standaard Depressie is gedeeltelijk herzien. De herziene standaard bevat een nieuwe module over de achtergrond, diagnostiek en benadering van suïcidaliteit. Daarnaast is de medicamenteuze behandeling geactualiseerd, zowel voor volwassenen als voor ouderen.