Pijn

Pijn

Wijziging versie 2.4

Beschrijving van de wijziging

In september 2023 zijn voorkeursmiddelen binnen de opioïden geüpdatet en uitgebreid met oxycodon en buprenorfine. Daarnaast hebben we de evidence voor cannabis bij chronische pijn opnieuw bekeken. Dit heeft ertoe geleid dat cannabis nu ook bij neuropathische pijn expliciet niet wordt aanbevolen.

Wijziging versie 2.3

Beschrijving van de wijziging

In november 2021 is de structuur van de NHG-Standaard Pijn aangepast. Er zijn nu aparte onderdelen voor het beleid bij acute nociceptieve pijn, chronische pijn, neuropathische pijn en pijn in de terminale/palliatieve fase. Daarnaast heeft de werkgroep de risicofactoren en screeningsinstrumenten voor een verhoogd risico op problematisch opioïdgebruik nader onderbouwd. Ook is er een nieuw onderdeel toegevoegd over het afbouwen van opioïden na langdurig gebruik.

Wijziging versie 2.2

Beschrijving van de wijziging

In juli 2020 zijn er links bij pijnbestrijding in de palliatieve fase toegevoegd voor de nieuwe IKNL-richtlijnen Pijn bij patiënten met kanker en Pijn bij COPD of hartfalen.

Wijziging versie 2.1

Beschrijving van de wijziging

In mei 2020 is het beleid voor spoedeisende situaties aangepast in verband met de publicatie van de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.

Wijziging versie 2.0

Beschrijving van de wijziging

   In juni 2018 zijn aanbevelingen over cannabis toegevoegd en zijn aanbevelingen toegevoegd om ongewenste effecten en overmatig gebruik van opioïden te voorkomen.