De waarde van het gebruik van een plasdagboek bij mannen met mictieklachten in de huisartsen praktijk.

ICPC

U05

Naam van de richtlijn

Mictieklachten bij mannen

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

De waarde van het gebruik van een plasdagboek bij mannen met mictieklachten in de huisartsen praktijk.

Korte titel

Diagnostiek mictieklachten: plasdagboek

Achtergrond

Internationale richtlijnen (van urologen) beschouwen het plasdagboek als essentieel onderdeel van de analyse van patienten met mictieklachten. De huidige NHG-Standaard adviseert de toepassing daarvan alleen als er aanvullende informatie nodig is en voor de uitleg aan patiënten

Uitgangsvraag PICO

P

mannen met mictieklachten die hiervoor hun huisarts bezoeken

I

gebruik plasdagboek

C

geen gebruik van plasdagboek

O

mate waarin de huisarts in staat is om uitleg te geven aan de patiënt over de ernst en mogelijke oorzaak van de mictieklacht (nader te operationaliseren).

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft een betere plaatsbepaling van een plasdagboek bij patiënten met mictieklachten in de huisartsenpraktijk