Wat is de effectiviteit van medicatie bij mannen met mictieklachten (alfablokkers, muscarine-antagonisten, mirabegron) in de huisartsenpraktijk?

ICPC

U05

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard mictieklachten bij mannen

Publicatiedatum van de richtlijn

December 2022

Onderwerp

De effectiviteit van medicatie (alfablokkers, muscarine-antagonisten, mirabegron) bij mannen met mictieklachten in de huisartsenpraktijk.

Korte titel

Behandeling mictieklachten: effectiviteit medicatie

Achtergrond

Onderzoek naar de effectiviteit van medicatie bij mictieklachten, zoals alfablokkers, muscarine-antagonisten en mirabegron zijn alleen uitgevoerd bij patiënten in de tweede lijn. Het effect van medicatie berust voor een groot deel op placebo effect. Er is geen onderzoek beschikbaar die de effectiviteit van medicatie in de huisartsenpraktijk heeft onderzocht. De huidige NHG-richtlijn adviseert het gebruik van medicatie alleen als niet-medicamenteuze adviezen en behandeling onvoldoende werkt.

Uitgangsvraag PICO

P

mannen met mictieklachten in de huisartsenpraktijk

I

medicatie (alfablokkers, muscarine-antagonisten, mirabegron)

C

placebo

O

vermindering mictieklachten, bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft een beter inzicht in de effectiviteit van medicatie op mictieklachten bij mannen in de huisartsenpraktijk.