MDR'en

Astma

Initiƫrende partij(en):
LAN

De Multidisciplinaire richtlijn astma is ontwikkeld op initiatief van de Long Alliantie Nederland en gepubliceerd in 2014.

Inhoud van de richtlijn

  • Het doel van de multidisciplinaire richtlijn astma is het bieden van ondersteuning aan zorgverleners bij het realiseren van een uniform en waar mogelijk evidence-based beleid voor diagnostiek, behandeling, controle en zelfmanagement van volwassenen en kinderen met (verdenking op) astma.
  • Deze richtlijn is primair geschreven voor huisartsen, longartsen, kinder(long)artsen, longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen en apothekers. De richtlijn heeft betrekking op alle patiĆ«nten (volwassenen en kinderen) met (verdenking op) de diagnose astma.

Aanverwante NHG-producten