MDR'en

Opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel

Initiërende partij(en):
NVN

De Richtlijn Opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en gepubliceerd in 2010.

Inhoud van de richtlijn

Het accent in deze richtlijn wordt gelegd op die aspecten waar knelpunten worden gesignaleerd en waar relevante nieuwe ontwikkelingen worden gezien.

Belangrijke punten zijn:
a. indicaties voor beeldvormend onderzoek (CT, röntgenfoto)
b. de rol van het wekadvies
c. criteria voor opname en ontslag
d. risico’s op late gevolgen

Aanverwante NHG-producten