Childhood Infections Limburg (CHILI) (2014)

Titel onderzoek Nederlands

Childhood Infections Limburg (CHILI) (2014)

Titel onderzoek Engels

Optimizing management and medication of febrile children in public health services and child day care centers

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

De belangrijkste reden voor ouders om medische hulp te zoeken is koorts bij hun kind. Hierbij heeft de huisarts de complexe taak om enerzijds onnodige (antibiotische) behandeling en medicatievoorschriften te voorkomen en anderzijds geen ernstig zieke kinderen onbehandeld naar huis te sturen. Adequate informatie verstrekken aan ouders bij kinderen met koorts is niet eenvoudig. De CHILI studie (Childhood Infections Limburg) is bezig met het ontwikkelen van een schriftelijk, interactief informatievoorzieningmiddel over koorts bij kinderen, primair voor gebruik tijdens een consult op de huisartsenpost. Dit informatievoorzieningmiddel zal huisartsen houvast bieden en richting geven aan het wel of niet voorschrijven van antibiotica. Attitudes en ervaringen van huisartsen, ouders en triagisten op de huisartsenpost zijn al met meerdere onderzoeken in kaart gebracht. De mogelijke rol in informatievoorziening aan ouders door de nuldelijn, consultatiebureaus en kinderdagverblijven, rondom kinderen met koorts is echter nog nauwelijks onderzocht. Hulpverleners en werknemers in de nuldelijn kunnen een grote rol spelen in het informeren van ouders van kinderen met koorts, maar ook in het informeren van ouders over wat zij zelf kunnen doen nog voordat hun kind ziek wordt. Wellicht hebben daarom ook de hulpverleners en medewerkers in de nuldelijn, baat bij en behoefte aan een informatievoorzieningmiddel over koorts bij kinderen. We hopen hiermee de informatievoorziening voor ouders met hun kinderen met koorts te verbeteren, de zelfredzaamheid van ouders te stimuleren en het uiteindelijke aantal consulten en antibioticavoorschriften voor kinderen met koorts te verlagen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Mixed methods

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Praktijkorganisatie, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Stepped wedge design en mixed methods

Onderzoeker

K.K.B. Peetoom

Contactpersoon

J.W.L. (Jochen) Cals

Andere betrokkenen

Geert-Jan Dinant, Eefje de Bont

ICPC codes

R74 A03 R05 U71

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

klinische afdeling van eigen organisatie