Zorggebruik in de huisartsenpraktijk tijdens de periode van nacontrole van patiënten met colorectaal carcinoom.

Titel onderzoek Nederlands

Zorggebruik in de huisartsenpraktijk tijdens de periode van nacontrole van patiënten met colorectaal carcinoom.

Titel onderzoek Engels

Primary health care use during follow-up of patients with colorectal cancer.

Onderzoeksvraag

Wat is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk van patiënten met CRC tijdens follow-up vergeleken met een referentiepopulatie?

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten in de huisartsenpraktijk met een colorectaal carcinoom

I

Geen: care as usual

C

Op leeftijd, geslacht en huisarts gematchte controlepatiënten

O

Jaarlijkse aantallen contacten, medicatievoorschriften en verwijzingen. Aantallen en Percentages ICPC en ATC codes

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

In deze historisch prospectieve studie wordt het zorggebruik van patiënten met CRC in de huisartsenpraktijk tijdens follow-up (2e t/m 6e jaar na diagnose) in kaart gebracht en vergeleken met het zorggebruik van op leeftijd, geslacht en huisarts gematchte controle-patiënten. De redenen van zorggebruik en het type voorgeschreven medicatie worden ook in kaart gebracht en vergeleken tussen beide patiëntgroepen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Zorggebruik in de huisartsenpraktijk

Aard van het onderzoek

Zorggebruik

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

drs. D. Brandenbarg

Contactpersoon

dr. A.J. Berendsen (projectleider, lijncoördinator Oncologie en huisarts)

Andere betrokkenen

ir. C. Roorda (epidemioloog), prof. dr. G.H. de Bock (Hoogleraar epidemiologie), prof. dr. M.Y. Berger (hoogleraar huisartsgeneeskunde, huisarts)

ICPC codes

A85 B80 D12 D75 P06

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Registratienetwerk Groningen

Soort samenwerking

Uitwisseling van data