Diabetes mellitus type 2

Diabetes mellitus type 2

Wijziging versie 5.1

Beschrijving van de wijziging

In mei 2020 is het beleid voor spoedeisende situaties aangepast in verband met de publicatie van de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.