Diabetes mellitus type 2

Diabetes mellitus type 2

Wijziging versie 5.1

Beschrijving van de wijziging

In mei 2020 is het beleid voor spoedeisende situaties aangepast in verband met de publicatie van de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.

Wijziging versie 5.2

Beschrijving van de wijziging

In augustus 2020 is het beleid voor diabetische voet aangepast. Ook het beleid met betrekking tot cardiovasculaire risicos en chronische nierschade is aangepast zodat deze in lijn zijn met de herzieningen van NHG-Standaarden CVRM en Chronische nierschade.

Wijziging versie 5.3

Beschrijving van de wijziging

Het advies voor mensen met diabetes om tweemaal per jaar de tandarts en/of mondhygiënist te bezoeken, is verplaatst van paragraaf Lichamelijk onderzoek naar de paragraaf Voorlichting en advies.