Screening op vitamine-B12-deficiëntie bij metformine gebruik

ICPC

T90

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

Publicatiedatum van de richtlijn

Juni 2018

Onderwerp

Screening op vitamine-B12-deficiëntie bij type-2-diabetespatiënten die metformine gebruiken.

Korte titel

Screening op vitamine-B12-deficiëntie bij metformine gebruik

Achtergrond

Behandeling met metformine is geassocieerd met een verhoogd risico op vitamine-B12-deficiëntie. Juiste afkappunt voor vitamine-B12 waar beneden suppletie is aangewezen, is niet bekend.
Onduidelijk is hoe frequent de vitamine-B12-spiegel gemeten moet worden en hoe lang eventuele suppletie voortgezet zou moeten worden. Er is geen bewijs dat screenen op vitamine-B12-deficiëntie bij metforminegebruikers leidt tot gezondheidswinst, noch dat het kosteneffectief is.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met type-2-diabetes die metformine gebruiken

I

-

C

-

O

Prevalentie vitamine-B12-deficiëntie

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Aanbevelen of ontraden om te screenen op vitamine-B12-deficiëntie.