MDR'en

Chronische bekkenpijn

Initiërende partij(en):
Nederlandse Vereniging voor Urologie.

De richtlijn Chronische bekkenpijn is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn en bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met chronische bekkenpijn, zowel somatisch als psychologisch. Ook de rol van de huisarts komt aan de orde.

Chronische bekkenpijn is pijn die gevoeld wordt in de onderbuik en het bekken(bodem)gebied en langer dan 6 maanden bestaat of steeds terugkomt. Elke bekkenpijn begint als acute pijn en dat is de klacht waarmee patiënten de huisarts bezoeken. Deze richtlijn besteedt mede hierom ook aandacht aan de rol van de huisarts bij het begin van de klachten. Voor de organisatie van zorg is een speciale flowchart ontwikkeld. De richtlijn maakt ook onderdeel uit van de overzichtsmodule Chronische buikpijn.

De richtlijn is te bekijken op richtlijnendatabase.nl.