Cost-effectiveness of a short-term Cb intervention by mental health nurse practitioners for primary care patients with USD

Titel onderzoek Nederlands

Cost-effectiveness of a short-term Cb intervention by mental health nurse practitioners for primary care patients with USD

Onderzoeksvraag

Is de nieuwe interventie effectief in het verbeteren van fysiek functioneren en kwaliteit van leven en is deze kost-effectief?

Uitgangsvraag PICO

P

Patienten met een ongedifferentiëerde somatoforme stoornis

I

Een cognitieve gedragsinterventie uitgevoerd door de POH-GGZ

C

Gebruikelijke zorg

O

Fysiek en mentaal functioneren, depressie, angst, kosten

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Het doel is het schatten van de kosten & effecten van een korte cognitieve gedragsinterventie door praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) voor patiënten van de huisarts met een ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS) in vergelijking met gebruikelijke zorg. Een economische evaluatie naast een clustergerandomiseerde gecontroleerde trial met evaluaties op 0,2,4 en 12 maanden worden uitgevoerd.

De onderzoekspopulatie bestaat uit huisartspatiënten (18+) die voldoen aan DSM-IV criteria voor een OSS.

De interventiegroep krijgt een korte CB interventie naast normale huisartsenzorg. De rationale van de interventie is het gevolgenmodel, gericht op de gevolgen of problemen die ontstaan door de OSS. In 6 sessies ontvangen patiënten psycho-educatie, probleemoplossende technieken, planning van activiteiten en ontspanningstechnieken, om om te gaan met geconstateerde problemen. De controlegroep krijgt normale huisartsenzorg.

De interventie is erop gericht fysiek functioneren en kwaliteit van leven te verbeteren, gemeten met de fysieke component van de RAND-35. kwaliteit van leven wordt gemeten met de EQ5D en kosten met de Tic-P. Secundaire uitkomstmaten zijn ernst van de klachten (PHQ-15) en depressieve en angstsymptomen (HADS).

De economische evaluatie wordt uitgevoerd vanuit het maatschappelijk perspectief. Kosteneffectiviteit vlakken en aanvaardbaarheidscurven worden geschat met behulp van bootstrapping. De begrotingsimpactanalyse extrapoleert de kosteneffectiviteit van kortdurende psychologische interventies en gebruikelijke zorg met behulp van een eenvoudige Markov model over een periode van 5 jaar op basis van verkregen schattingen. Het maatschappelijk perspectief, dat van de overheid (Budget Kader Zorg) en dat van de verzekeraar worden beschouwd.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Leren omgaan met lichamelijke klachten en verminderen van psychische klachten

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

K. Sitnikova

Contactpersoon

J.C. van der Wouden, Universitair hoofddocent

Andere betrokkenen

J.C. van der Wouden, UHD

H. van Marwijk, hoogleraar

H.E. van der Horst, hoogleraar

S.S. Leone, senior onderzoeker

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

EMGO+ (onderzoeksinstituut)