Opti-Med: Studie naar de effectiviteit van een geoptimaliseerde medicatiereview voor patiënten met geriatrische problemen

Titel onderzoek Nederlands

Opti-Med: Studie naar de effectiviteit van een geoptimaliseerde medicatiereview voor patiënten met geriatrische problemen

Titel onderzoek Engels

Study on the effectiveness of an optimised medication review for patients with geriatric problems in general practice: Opti-Med

Onderzoeksvraag

In deze studie onderzoeken we de effectiviteit en belemmerende en bevorderende factoren van een nieuwe vorm van medicatiereview.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten van 65 jaar en ouder die zich met een nieuwe ‘geriatrische reus’ melden bij de huisarts.

I

Centraal georganiseerde uitvoering van een gestructureerde en gestroomlijnd medicatiereview programma

C

Gewone huisartsenzorg

O

1. Kwaliteit van leven, 2. geriatrische klachten, 3. bevorderende en belemmerende factoren voor de uitvoering van het programma

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Het medicatiereview onderzoek gaat de (kosten)effectiviteit onderzoeken van een gestructureerde medicatiereview en het monitoren van het medicatiegebruik bij patiënten van 65 jaar en ouder die zich met een nieuwe ‘geriatrische reus’ melden bij de huisarts. ‘Geriatrische reuzen’ zijn mobiliteits- en stabiliteitsproblemen, urine incontinentie en verminderde cognitie. Ouderen met deze geriatrische problemen hebben vaak ook andere chronische ziekten en suboptimaal medicatiegebruik. In het najaar van 2013 is er een onderzoek over medicatiereviews gestart in 24 huisartsenpraktijken binnen het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH) van het Vumc in Amsterdam. In deze cluster-gerandomiseerde studie gaan wij een centraal georganiseerde uitvoering van het gestructureerde medicatiereview programma bij 500 patiënten met geriatrische klachten verbetering onderzoeken. Uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven en verbetering van het probleem waarvoor de huisarts geconsulteerd werd. Tevens zullen wij de bevorderende en belemmerende factoren van deze nieuwe vorm van medicatiereview beschrijven.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Implementation study

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Praktijkorganisatie, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Cluster gerandomized (controlled) trial

Onderzoeker

F. Willeboordse

Contactpersoon

F. Willeboordse

Andere betrokkenen

F. Schellevis (projectleider, programmadirecteur), P. Elders (huisarts, senior onderzoeker), J. Hugtenburg (apotheker, senior onderzoeker)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Deze studie is een samenwerking tussen het EMGO+ Instituut van VU Medisch Centrum, afdeling huisarts- en ouderengeneeskunde en het NIVEL.

Soort samenwerking

Inclusie van patienten en uitvoer van het onderzoek gebeurt grotendeels via het VUmc en het academisch huisartsennetwerk (ANH-VUmc)